Autor: Hardy

Mathilda

Kaninchen braun-schwarzweiblich – unkastriert

Lilith

Kaninchen braun-schwarz weiblich – unkastriert

Maja

Kaninchen – schwarzweiblich – unkastriert

Susi

Kaninchen – Löwenköpfchen * 03/2016 – schwarz-weiss Weiblich – Kastriert